۰۱ تیر ۱۴۰۳

امور حسابداری و اظهارنامه مالیاتی در جزیره کیش

شماره تماس: ۰۹۱۲۰۷۵۲۴۲۶

امور حسابداری و تهیه اظهارنامه مالیاتی شامل:

تهیه اظهارنامه مالیاتی در پایان سال

آموزش حسابداری نیروی انسانی

نصب راه اندازی و اموزش نرم افزار حسابداری

تهیه صورت معاملات فصلی

تهیه لیست مالیات حقوق

تهیه لیست بیمه

تهیه دفاتر قانونی

تهیه ترازنامه و صورت سود و زیان

انجام حسابرسی سالانه

تامین نیروی حسابداری

و ….

شماره تماس: ۰۹۱۲۰۷۵۲۴۲۶